B9AFCB9B 2D16 4C3F 98B1 772F3C90F625

 

Musikalsk Legestue fra 2 – 6 år


Et Musikalsk eventyrland.

Jeg er elev i Musikalsk Legestue af Pianisten og Musikpædagogen Mark Schneider. Metoden er baseret på bl.a. Komponist og Musikforsker Zoltan Kodalys pædagogiske filosofi. Jeg har holdt private Musikalske Legestuer i Storkøbenhavn gennem flere år.

Børnene kommer i hold à 8-12 elever inddelt efter alderstrin. Progressionen går fra den helt ubevidste leg med de mindste, over den begyndende bevidstgørelse hos de lidt større, til den egentlige bevidstgørelse af musikkens elementer hos de ældste.

Jeg underviser mine hold i melodi- og rytmelære gennem leg, sang, rim og remser, krop, solmisation, rytmesprog, spil på instrumenter og læsning. Her indgår bl.a. akkordspil på stavspil og kantele, som akkompagnement til egen sang. Jeg bruger et bredt udpluk af hånddukker og bamser som hjælpemiddel til ubevidst indlæring af de musikalske begreber.

Musikalsk Legestue tilbydes børn fra de er to til seks år gamle på aldersopdelte hold. 8-12 elever

9-9.40 2 års hold (barnet er fyldt 2 år i 2017) forældre er med på dette hold (8 elever) 
10-10.40 3 års hold (barnet er fyldt 3 år i 2017) forældre er på dette hold med indtil barnet er trygt
11-11.45 4 års hold (barnet er fyldt 4 år i 2017) uden forældre
12-12.45 5 års hold (barnet er fyldt 5 år i 2017) uden forældre
13-13.45 6 årshold (barnet er fyldt 6 år i 2017) uden forældre

Her vil børn i gradvist i løbet af de 5 årgange:

Høre om de musikalske grundelementer.
Få et stort repertoire af lege, sange, remser og danse.
Udvikle sig motorisk, få stimuleret sanser og sprog, få trænet deres koncentration og udvikle deres sociale færdigheder.
Udvikle fantasi og humor.
Udvikle deres sangstemme og indre øre.
Lære at spille på rytme instrumenter
Lære at læse simple noder og rytmer.
Komme til at komponere og improvisere.
Lære at spille akkordspil på Pentaton marimba, klokkespil, kantede og xylofon til egen sang.